0312 440 64 57 pbx
Email: orkoopmyb@orkoop.org.tr

BELGE YENİLEME DUYURUSU

Belge Yenileme Duyurusu

Düzenlendiği tarihten itibaren beş (5) yıllık geçerlilik süresi dolan Mesleki Yeterlilik Belgesi sahipleri, belge geçerlilik tarihinden altı (6) ay öncesinden başlayarakBelge Yenileme başvurusu yapmaları gerekmektedir. Belge yenileme, belge sahibinin başvurusu üzerine aşağıda belirtilen yöntemlerden birine göre yapılacaktır.

1. SINAVSIZ BELGE YENİLEME:
Belgenin beş (5) yıllık geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı (6) ayboyunca belgesinin geçerli olduğu ulusal yeterlilik alanında çalıştığını gösteren kayıtları göre (EK; 1) hizmet dökümü, referans yazısı ya da mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo vb) Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu (YBK) olan Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliğine belge geçerlilik tarihinden itibaren bir yıl sonrasına kadar iletmeleri gerekmektedir.

2. SINAVLI BELGE YENİLEME:
Sınavsız yenileme için gerekli dokümanları sağlamayan belge sahibi, belgesinin geçerli olduğu Ulusal Yeterliliğin Performansa Dayalı Sınavlarına katılarak başarı sağlaması gerekmektedir.

BELGE YENİLEMESİ İÇİN:
a) Belge sahibi yukarıda belirtilen yöntemlerden birine göre Kuruluşumuza başvuru yapması gerekmektedir.
b) Belge yenileme başvuruları, belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden altı (6) ay önce başlar ve belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinde sona erer.
c) Belge yenileme başvuru döneminin başlangıç tarihinden önce ve belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilemez.
ç) Belgenin yenilenebilmesi için mevcut belgenin geçerli durumda olması gerekmektedir.Geçerliliği askıya alınmış veya iptal edilmiş belgeler için belge yenileme yapılamaz.
d) Geçerlilik durumu askıda olan belgeler için askı durumu kalktıktan sonra belgenin geçerlilik süresi devam ediyorsa belge yenilemesi yapılabilir.
e) Belge yenileme zamanı gelmiş olan kişilere, belge yenileme işlemleri yapmaları için, kuruluşumuzda kayıtlı cep telefonlarına Kuruluşumuz tarafında SMS gönderilecektir.
f) Yenilenen belgenin geçerlilik tarihi, mevcut belgenin geçerlilik bitiş tarihinden bir sonraki gündür.
g) Başvuru süresi içerisinde, belge yenileme başvurusu yapmayanların mevcut belgeleri iptal olur.
h) Belge yenileme ve basım bedeli başvuruyu yapan belge sahibi tarafından karşılanacaktır.


5 YILLIK GEÇERLİLİK SÜRESİ DOLAN MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİNİN BELGE YENİLEME ÜCRETLERİ
ORMAN ÜRETİM İŞÇİSİ Toplam
Sınavsız Belge Yenileme 750 TL Belge Basım 375 TL 1125 TL
Sınavlı Belge Yenileme 900 TL Belge Basım 375 TL 1275 TL
ORMAN YETİŞTİRME VE BAKIM İŞÇİSİ Toplam
Sınavsız Belge Yenileme 750 TL Belge Basım 375 TL 1125 TL
Sınavlı Belge Yenileme 800 TL Belge Basım 375 TL 1175 TL
ALAN KILAVUZU Toplam
Sınavsız Belge Yenileme 750 TL Belge Basım 375 TL 1125 TL
Sınavlı Belge Yenileme 1200 TL Belge Basım 375 TL 1575 TL
ODUN DIŞI ÜRÜN TOPLAYICISI (YERDEN) Toplam
Sınavsız Belge Yenileme 750 TL Belge Basım 375 TL 1125 TL
Sınavlı Belge Yenileme 240 TL Belge Basım 375 TL 615 TL
ODUN DIŞI ÜRÜN TOPLAYICISI (YÜKSEKTEN) Toplam
Sınavsız Belge Yenileme 750 TL Belge Basım 375 TL 1125 TL
Sınavlı Belge Yenileme 280 TL Belge Basım 375 TL 655 TL

ORKOOP MYB Belge Yenileme Ücreti Hesabı
Ziraat Bankası Tunalı Hilmi Şubesi
Hesap No:1765-6354947-5139
IBAN: TR 8500 0100 1765 0635 4947 5139

İlgili belgeler aşğıda sunulmuştur,üzerine tıklayarak indirebilirsiniz.