0312 440 64 57 pbx
Email: orkoopmyb@orkoop.org.tr

BELGE YENİLEME DUYURUSU

Belge Yenileme Duyurusu

Düzenlendiği tarihten itibaren beş (5) yıllık geçerlilik süresi dolan Mesleki Yeterlilik Belgesi sahipleri, belge geçerlilik tarihinden altı (6) ay öncesinden başlayarakBelge Yenileme başvurusu yapmaları gerekmektedir. Belge yenileme, belge sahibinin başvurusu üzerine aşağıda belirtilen yöntemlerden birine göre yapılacaktır.

1. SINAVSIZ BELGE YENİLEME:
Belgenin beş (5) yıllık geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı (6) ayboyunca belgesinin geçerli olduğu ulusal yeterlilik alanında çalıştığını gösteren kayıtları göre (EK; 1) hizmet dökümü, referans yazısı ya da mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo vb) Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu (YBK) olan Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliğine belge geçerlilik tarihinden itibaren bir yıl sonrasına kadar iletmeleri gerekmektedir.

2. SINAVLI BELGE YENİLEME:
Sınavsız yenileme için gerekli dokümanları sağlamayan belge sahibi, belgesinin geçerli olduğu Ulusal Yeterliliğin Performansa Dayalı Sınavlarına katılarak başarı sağlaması gerekmektedir.

BELGE YENİLEMESİ İÇİN:
a) Belge sahibi yukarıda belirtilen yöntemlerden birine göre Kuruluşumuza başvuru yapması gerekmektedir.
b) Belge yenileme başvuruları, belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden altı (6) ay önce başlar ve belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinde sona erer.
c) Belge yenileme başvuru döneminin başlangıç tarihinden önce ve belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilemez.
ç) Belgenin yenilenebilmesi için mevcut belgenin geçerli durumda olması gerekmektedir.Geçerliliği askıya alınmış veya iptal edilmiş belgeler için belge yenileme yapılamaz.
d) Geçerlilik durumu askıda olan belgeler için askı durumu kalktıktan sonra belgenin geçerlilik süresi devam ediyorsa belge yenilemesi yapılabilir.
e) Belge yenileme zamanı gelmiş olan kişilere, belge yenileme işlemleri yapmaları için, kuruluşumuzda kayıtlı cep telefonlarına Kuruluşumuz tarafında SMS gönderilecektir.
f) Yenilenen belgenin geçerlilik tarihi, mevcut belgenin geçerlilik bitiş tarihinden bir sonraki gündür.
g) Başvuru süresi içerisinde, belge yenileme başvurusu yapmayanların mevcut belgeleri iptal olur.
h) Belge yenileme ve basım bedeli başvuruyu yapan belge sahibi tarafından karşılanacaktır.

İlgili belgeler aşğıda sunulmuştur,üzerine tıklayarak indirebilirsiniz.