0312 440 64 57 pbx
Email: orkoopmyb@orkoop.org.tr

Tarafsızlık Ve Gizlilik Beyanı

Kurumsal»Tarafsızlık Ve Gizlilik Beyanı

Tarafsızlık Ve Gizlilik Beyanı

Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Birimi(MYB) üst yönetimi; başvuran adayların, itiraz ve şikâyet sahiplerinin, ölçme değerlendirme süreçlerinin, İlgili Kuruluşların (TÜRKAK, MYK, OGM vb.) faaliyetlerinin ve tüm bu faaliyetlerin sonucunda elde edilen verilerin, gizliliğini ve güvenliğini sağladığını,
Personel belgelendirme sürecinde elektronik ortamda bulunan kayıtlara erişimin kısıtlı olacağını,
Yetkisi olmayan hiç kimsenin mevcut kayıtlara erişemeyeceğini,
Başvuru, sınav ve belgelendirme süreçlerine ait tüm belge ve dokümanların Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Birimi(MYB)’de güvenli ortamda tutulacağını,
Sahaya iletilecek söz konusu dokümanların emniyetli poşetler kullanılarak sınav kutusuyla sevk edileceğini,
Tarafsızlığın öneminin bilincinde çıkar çatışmalarını göz önünde bulundurarak ve objektifliği güvence altına alarak belgelendirme faaliyetlerini yürüteceğini,
Kendi çalışanlarını belgelendirmek zorunda kalacağı durumlarda tarafsızlığını tehlikeye sokmayacağını
Beyan eder.