0312 440 64 57 pbx
Email: orkoopmyb@orkoop.org.tr

Üst Yönetim Taahhüdü

Kurumsal»Üst Yönetim Taahhüdü

Bu kapsamda Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Birimi (OR-KOOP MYB) Üst Yönetimi;

Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği(OR-KOOP) Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Birimi(MYB) personel belgelendirme sürecinde başvuruların alınmasından belge verilmesine; gözetim faaliyetlerinden yeniden belgelendirme veya belge iptaline kadar tüm faaliyetleri belgelendirme programının gerektirdiği nitelikleri taşıyan personel aracılığıyla gizlilik, tarafsızlık, bağımsızlık ve eşit muamele ilkeleri temelinde yerine getirir
ORKOOP MYB belgelendirme süreci kapsamında görev alan komite üyeleri, personel ve ilgili diğer taraflara tarafsızlık ve bağımsızlıklarını ihlal edecek ve belgelendirme sürecinin gizliliğine zarar verecek hiçbir emir, talimat ve telkinde bulunmaz.
Belgelendirme süreci boyunca, gerçek ya da tüzel kişilerden gelecek her türlü öneri, telkin, talimat ve tavsiyelerle, belgelendirmeyi etkileme çabaları karşısında tarafsızlığını ve bağımsızlığını korur. Belgelendirme faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini güvence altına almak üzere gerekli mali, idari ve teknik desteği sağlar

ÜST YÖNETİM TAAHHÜDÜ

İndir