0312 440 64 57 pbx
Email: orkoopmyb@orkoop.org.tr

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

1- Yapılacak sınavların programlanması ve içeriği ile ilgili tüm bilgiler www.orkoopmyb.org.tr web sitesinde Sınav Duyuruları bölümünde ilan edilmektedir.

2-Başvuru posta yoluyla veya online olarak yapılabilir.Aday öncelikle “Aday Başvuru Formu”nu doldurup imzaladıktan sonra başvuru ekinde ön ve arka yüzü çekilmiş nüfus cüzdan fotokopisi ve sınav ücretini yatırdığınıza dair banka dekontuyla birlikte ya şahsen OR-KOOP MYB merkezine gelerek veya kargo,posta yoluyla sınav ilan tarihinden en az on gün öncesine kadar belgelerini teslim etmesi gerekmektedir.

3-Aday Başvuru Formunu “www.orkoopmyb.org.tr” web sitesinden indirmek suretiyle temin edebilirsiniz.

4-Sınav ücretlerini www.orkoopmyb.org.tr web sitesinde “Sınav Ücretleri Bölümü “nden öğrenebilirsiniz.

5-Sınav ücretlerini ORKOOP MYB hesap numaralarına banka şubelerinden yatırabileceğiniz gibi ORKOOP MYB merkezindeki Finans Bürosuna da yatırabilirsiniz.

6-Doldurduğunuz Aday Başvuru Formu ve forma ekli evraklar değerlendirmeye tabi tutulur. Değerlendirme sonucunda başvuruları uygun bulunanlar sınavlara kabul edilir.

7-Sınavlara kabul edilip edilenlerin kimlik bilgileri www.orkoopmyb.org.tr web sitesinde sınav tarihinden en geç beş iş günü içinde ilan edilmektedir.

8-Sınava kabul edilmeyenlerin yatırdıkları ücretler banka IBAN larına iade edilecektir. Ücretlerin iadesi için mutlaka başvuru esnasında banka IBAN larını belirtmeleri gerekmektedir.

9-Yeterlilik Belgesi sahibi olunması için girdiğiniz yeterlilik kapsamındaki birimlerin tümünden başarılı olmanız gerekmektedir.

10-Başarısız olduğunuz ve belge almaya hak kazanamadığınız yeterliliğin başarılı olunan biriminin/birimlerinin iki yıl geçerlilik süresi bulunmaktadır. İki yıl içinde aynı yeterliliğin başarısız olduğunuz biriminden veya birimlerinden sınava girip başarılı olmanız halinde yeterlilik tüm birimlerinden başarı sağlayacağınızdan dolayı Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış olacaksınız.

11-Girip de başarısız olduğunuz birim veya birimlerin sınavlarına belgelendirme kuruşunca bir yıl içinde aynı yeterlilikten sınav açılması halinde sınav ücreti ödemeden tekrar aynı yeterlilik için başvuruda bulunup sınava girebilirsiniz.

12- Sınavlarda her yeterlilik kapsamında yeterlilik birimleri bulunmaktadır. Yeterlilik birimleri içerisinde bütün birimlerden başarılı olup da “İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma Ve İş Organizasyonu “ Biriminden adaylar başarı sağlayamadıkları takdirde yeterlilik Belgesini almaya hak kazanamazlar. Yeterliliklerin birimlerinde teorik(Sözlü) ve performansa (Uygulamaya yönelik)dayalı sorular sorulacak, adayların cevaplandırmaları istenecektir. Adaylar Birim sınavlarında “Kritik adımlı sorulara” mutlaka doğru cevap vermek durumunda olup, diğer bütün sorulara cevap verseler dahi Kritik adımlı sorulardan bir tanesini dahi doğru cevaplayamadıkları takdirde o birimden başarı sağlayamamış olacaklardır.

13-Başarılı olduğunuz Yeterliliğin Yeterlilik Belgesini ORKOOP MYB’den teslim alacaksınız. Belgenin teslimi tarafınıza Belge Teslim Formunu ve Belge Kullanım Sözleşmesini imzalamanız karşılığında teslim edilecektir.

14-Yeterlilik Belgesinin geçerlilik süresi beş(5) yıldır.

15-Yeterlilik Belgesinin beş(5) yıllık süresi içerisinde belgenin gözetimi yapılacaktır. Belge sahibi belgeyi aldığı tarihten itibaren 2. Ve 3. Yıllar arasında çalıştıkları kuruluşlardan“ Hizmet bildirim ve Performans Formu” nu doldurtulup ORKOOP MYB’ye getirmek zorundadırlar. Bu formu getirmedikleri takdirde veya forma göre performansı yeterli olmayanların belgeleri askıya alınacaktır. Askıya alınma nedenleri ortadan kalkmayan belge sahiplerinin Yeterlilik Belgeleri iptal edilecektir. Askıya alınma ve/veya iptal edilmeler www.orkoopmyb.org.tr web sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır.

16-MYK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı “Mesleki Yeterlilik Kurumu” nun Kısaltılmış yazılımıdır.

17-5544 sayılı kanunla kurulmuş olan MYK; Ulusal ve uluslararası meslek standartlarını temel alarak, teknik ve mesleki alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirler; denetim, ölçme ve değerlendirme ve belgelendirmeye ilişkin faaliyetleri yürütmek üzere gerekli ulusal yeterlilik sistemini kurar ve işletir.