0312 440 64 57 pbx
Email: orkoopmyb@orkoop.org.tr

Belge,Marka ve Logo Kullanım Prosedürü

Sınav Hizmetleri»Belge,Marka ve Logo Kullanım Prosedürü

Belge,Marka ve Logo Kullanım Prosedürü

ORKOOP MYB tarafından düzenlenen belgeler yayınlarda, kataloglarda ve benzeri dokümanlarda yanıltıcı biçimde kullanılmayacaktır.
Belgelerin tanıtıcı vb. materyallerde kullanılması durumunda ORKOOP MYB logosu okunacak şekilde orijinal veya siyah beyaz renkte olacaktır, başka renklerde kullanılmaz.
Belgelendirilmiş kişi, TÜRKAK akreditasyon markasını “TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlar tarafından Kullanılmasına İlişkin Şartlar” rehberindeki Kurallar”a (bknz: www.turkak.org.tr/Rehberler/R10-06) ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Markasının Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar”a (bknz: www.myk.gov.tr/index.php/tr/mevzuat) göre kullanmak durumundadır.