0312 440 64 57 pbx
Email: orkoopmyb@orkoop.org.tr

john-doe-artist

Düzenlendiği tarihten itibaren beş (5) yıllık geçerlilik süresi dolan Mesleki Yeterlilik Belgesi sahipleri,

belge geçerlilik tarihinden altı (6) ay öncesinden başlayarak,bir yıl sonrasına kadar Belge Yenileme başvurusu yapmaları gerekmektedir.

 

Detaylar


Kurumumuz

“Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Birimi(ORKOOP MYB) Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetki kapsamındaki ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürüten Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşudur. Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu; Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından ya da Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesinde çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış başka akreditasyon kurumlarınca ilgili ulusal yeterliliklerde TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilmiş, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yapılan inceleme, denetim ve değerlendirme sonucunda ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek için gerekli şartları sağladığı tespit edilen personel belgelendirme kuruluşudur.”
MYK web sitesine ulaşmak için tıklayınız.
Ulusal yeterliliklere ulaşmak için tıklayınız.
Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Birimi (OR-KOOP MYB) sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirildiği Orman Üretim İşçiliği ile Orman Yetiştirme ve Bakım İşçiliği mesleklerine, Ormancılık Sektöründe Ulusal Yeterliliklere Dayalı Belgelendirmenin Geliştirilmesi (TEST-OR) projesi kapsamında TÜRKAK ve MYK 1.Gözetim ve Kapsam Genişletme denetimleri sonucunda alınan Odun Dışı Ürün Toplayıcısı (Yerden),Odun Dışı Ürün Toplayıcısı (Yüksekten) ve Alan Kılavuzluğu mesleklerinde sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiştir.
06-07 Kasım 2017 tarihlerinde Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından gerçekleştirilen 1.gözetim ve kapsam genişletme denetimleri neticesinde 08 Ocak 2018 tarihli Makam Olur’ları ile akreditasyon tarihi uzatılmıştır.
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından 22-23 Mart 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen 1.gözetim ve kapsam genişletme denetimleri sonucunda 17 Mayıs 2018 tarihli Makam Olur’ları ile Orman Üretim İşçiliği ile Orman Yetiştirme ve Bakım İşçiliği mesleklerinde sınav ve belgelendirme yetkisi uzatılmış, TEST-OR Projesi kapsamında alınan üç yeni meslekte de sınav ve belgelendirme yapma yetkisi verilmiştir. .
MYK Yetki Belgesi için tıklayınız.
TÜRKAK Akreditasyon Belgesi için tıklayınız.

Duyurular

we-love-parallax-bbg