0312 440 64 57 pbx
Email: orkoopmyb@orkoop.org.tr

MYK SINAV VE BELGELENDİRME TEŞVİKLERİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ GENELGE

MYK SINAV VE BELGELENDİRME TEŞVİKLERİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ GENELGE.

TEMİNATLAR
Malumları olduğu üzere 2018/01 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkanlık Genelgesiyle teşvik kapsamında yer alan mesleklerde yapılmakta olan tek nokta başvurularına ilişkin çeşitli düzenlemeler yürürlüğe konulmuştur. Bu kapsamda 3. Kişi veya Kuruluşlar tek nokta başvurularına ilişkin ödemeleri teminat gösterme veya peşin ödeme türleriyle gerçekleştirebilmekte olup, teminat türünde yapılan başvurularda ise devlet iç borçlanma senetleri ve teminat mektupları kullanılabilmektedir.
Görülen lüzum üzerine teminat türünde yapılan başvuruların güvenirliliğinin artırılması ve sürecin işlerliğine ivme kazandırılması amacıyla 25.11.2018 tarihinden itibaren tek nokta başvuruları kapsamında MYK’ya iletilen teminat mektuplarının; teminat mektup numaralarının, teminat alınan banka adı ve şube adının portala girilmesi gerekecektir. Bununla birlikte teminat mektubunun ilgili banka şubesinden alındığına dair teminat mektubu alınan banka şubesince düzenlenen teyit yazısının da sisteme yüklenmesi zorunlu hale getirilmiştir.
Ayrıca her ay seçim yapılacak bazı teminat mektuplarınının doğruluğu hakkında alındığı kurumlar nezdinde gerekli doğrulama faaliyetlerinin de yürütülmesi planlanmaktadır.
Bir sonraki ücret iade talep dönemi olan 25.11.2018 tarihi itibariyle başlayacak olan uygulamaya yönelik olarak gerekli düzenlemelerin yapılması veteminat mektuplarının iletilmesi konusunda gerekli özenin gösterilmesi rica olunur.İlgili Genelgeyi Görmek için tıklayınız.