0312 440 64 57 pbx
Email: orkoopmyb@orkoop.org.tr

Kalite Politikamız

Kurumsal»Kalite Politikamız

Kalite ve Personel Belgelendirme Politikası

Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği(OR-KOOP) Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Birimi(MYB) ilkeleri ve amaçları doğrultusunda; kendi çalışanlarına, adaylara, başvuruda bulunan kişilere, belgelendirme yapılan kişilere ve bu kişileri çalıştıranlara karşı ve tüm faaliyetlerinde;
- Adil, dürüst ve etik bir hizmet sunmayı,
- Verdiği hizmetlerde kalite odaklı olmayı,
- Aday odaklı olmayı,
- Çalışmalarında planlama, eğitim, bilgi ve teknoloji esaslı yaklaşımlarla sürekli gelişimi sağlamayı,
- Kalite Yönetim Sisteminin benimsenmesini sağlayarak etkinliğini sürekli artırmayı,
- Tüm faaliyetlerinde çevre koruma ve geliştirme bilinciyle hareket etmeyi,
- Belgelendirme yaparken tarafsızlığı ve eşitliği gözetmeyi,
- Çözüm odaklı ve sürekli iyileştirme bilinciyle faaliyetlerini sürdürmeyi,
Personel Belgelendirme ve Kalite Politikası olarak belirlemiş olup faaliyetlerini bu doğrultuda gerçekleştirecektir. OR-KOOP MYB personel belgelendirme faaliyetlerinde tarafsızlığı tehlikeye düşürebilecek ticari veya diğer menfaat ilişkilerinden bağımsız davranmak dâhil, tüm kurallara uyacağını oluşturduğu politika ve taahhütlerle garanti altına alır. OR-KOOP MYB, personel belgelendirme sürecini adil, tarafsız, etik ve çıkar ilişkilerinden bağımsız olarak güvence altına almayı ve oluşabilecek riskleri ortadan kaldırmayı ilke edinmiştir.