0312 440 64 57 pbx
Email: orkoopmyb@orkoop.org.tr

Başvuru Koşulları ve Başvuru Formu

Sınav Hizmetleri»Başvuru Koşulları ve Başvuru Formu

OR-KOOP MYB
www.orkoopmyb.org.tr

Sınava başvuracaklar aşağıda yer alan Başvuru Formunu doldurup imzalayarak formda belirtilen destek dokümanları(nüfus cüzdanı fotokopisi ve banka dekontu) ile birlikte OR-KOOP MYB’ye elden, posta/kargo yoluyla ya da aşağıda yer alan online başvuru alanına yapabilirler. Online başvuru yapmayı tercih eden kişiler ıslak imzalı başvuru formu ile talep edilen başvuru evraklarını elden ya da posta/kargo ile OR-KOOP MYB’ye iletmeleri gerekmektedir.
İlan edilen bir sınava online başvuru yapan kişiler sınav tarihinden 10(on) gün öncesine kadar başvuru evraklarının aslını posta/kargo ile ya da elden teslim etmeleri gerekmektedir. Genel başvuru alanından talep oluşturan kişiler ise; talep ettikleri yeterliliğe ilişkin sınavın, web sayfasında ilanından 10(on) gün sonrasına kadar tüm evraklarını elden ya da posta/kargo yolu ile OR-KOOP MYB’e teslim etmeleri gerekmektedir.
ORKOOP MYB’ye bireysel başvuru yapılacağı gibi toplu başvuru da yapılabilir. Yukarıda bahsi geçen sınava başvuru ya da genel başvuru da bulunulabilir. Belgelendirilmek istenen çalışanların başvuru formu ve başvuru evrakları ORKOOP MYB’ye toplu olarak iletilir. Teslim süresi ve yöntemi bireysel başvuru ile aynıdır. Ücretlerin bankaya yatırıldığına dair alınan dekontun ekine adayların isimleri, TC Kimlik Numaraları ve sınavına girmek istedikleri yeterlilik ve birimleri yazılmalıdır.
Başvuru Formu ve forma zorunlu eklenmesi gereken evraklar ile birlikte yapılan başvurular OR-KOOP MYB’ce değerlendirilecektir. Başvuru Formunda belirtilen bilgi ve veriler OR-KOOP MYB Müdürü tarafından incelenip uygun bulunarak onaylanması neticesinde başvurunun kabul edilme süreci tamamlanmış olacaktır.
Kabul edilen başvurular belirlenen sınav tarihinden en geç 5(Beş) iş günü içinde www.orkoopmyb.org.tr web sitesinde ilan edilerek duyurulur.
Adaylar girmiş bulundukları yeterlilik sınavında başarısız olmaları halinde bir yıl içinde aynı yeterlilikten sınav ücreti ödemeden tekrar girme hakkına sahiptirler. Tekrar girdikleri bu sınavdan da başarısız olmaları halinde bundan sonra girmek istedikleri sınavda ilk başvuruda olduğu gibi Başvuru formu ve ekleriyle birlikte yeniden başvuru yapmak, sınav ve belge ücretlerini ödemek durumundadırlar.
Adayın ilk defa sınavına girdiği ve başarısız olduğu ulusal yeterlilikte 1(bir) yıl içerisinde OR-KOOP MYB tarafından sınav açılmaması durumunda aday ödemiş olduğu ücretin tamamının iadesini talep ederse, OR-KOOP MYB bu talebi yerine getirir.