0312 440 64 57 pbx
Email: orkoopmyb@orkoop.org.tr

Vizyon, Misyon ve İlkeler

Kurumsal»Vizyon, Misyon ve İlkeler

Vizyon

Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği(OR-KOOP) Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Birimi (MYB) vizyonu, orman işçiliğinde; mesleki belgelendirme ile Ormancılığın gelişimine katkı sağlayan ulusal ve uluslar arası düzeyde tarafsız, adil ve objektif bir belgelendirme kuruluşu olmaktır.

Misyon

Ormancılığa katkıda bulunabilecek mesleklere ilişkin meslek standartlarının ve mesleki yeterliliklerin hazırlanmasına katkıda bulunmak,

· Orman işçiliğinde belgelendirilmiş kalifiye eleman çalıştırmanın önemine ilişkin farkındalık yaratmak,
· Yetkilendirildiği belgelendirme programlarında Türkiye genelinde hizmet sunmak,
· Avrupa yeterlilikler çerçevesinde ormancılık mesleklerini hak ettiği konuma getirmek,
· Haksız rekabet oluşturmadan hızlı, adil, etik değerleri gözeten hizmet sunmak
· Orman işçilerinin eğitimli, çağdaş ve sosyal güvenceye ulaşmış bireyler olmasına katkı sağlamak
· Kurumsal bir personel belgelendirme kuruluşu olmak,

İlkeler

. Tarafsızlık,
· Objektif olmak,
· Eşit ve Adil olma,
· Dürüstlük
· Tutarlılık
· Yenilikçilik,
· Bağımsızlık,
· Açıklık ve Saydamlık