0312 440 64 57 pbx
Email: orkoopmyb@orkoop.org.tr

İtiraz ve Şikayetler

Sınav Hizmetleri»İtiraz ve Şikayetler

İtiraz

Personel Belgelendirme süreci ve uygulamalarına ilişkin başvuru sahipleri, adaylar, belgelendirilmiş kişiler itirazda bulunabilir. İtirazlar, OR-KOOP MYB web sayfasında www.orkoopmyb.org.tr yer alan İtiraz/Şikayet/Öneri alanı doldurularak ORKOOP MYB’ye iletebilir.
İtiraz,
• Başvuru şartlarına uygunluk,
• Sınav soruları,
• Sınavın değerlendirilmesi,
• Belgelendirme kararları,
• Gözetim geçerli kılma ve yeniden belgelendirme kararları,
• Belge iptali, askıya alınması, kapsamın genişletilmesi veya daraltılması işlemleri/kararları
Konularını kapsayacak şekilde olay tarihinden itibaren 3(üç) gün içinde yapılan itiraz başvuruları kabul edilecektir.
İtiraz ve Şikâyet Değerlendirme Komitesi, itirazların son değerlendirme organı olup, komitenin değerlendirmesine göre Genel Müdür(Karar Verici) işlem yapar.


Şikayet

Personel Belgelendirme süreci ve uygulamalarına ilişkin başvuru sahipleri, adaylar, belgelendirilmiş kişiler ve onların işverenleri ile diğer kesimler şikâyette bulunabilir. Şikâyetler, web sayfasında www.orkoopmyb.org.tr yer alan İtiraz/Şikayet/Öneri alanını doldurarak ORKOOP MYB’ye iletebilirler.
Şikâyet,
• Birim personelinin, belgelendirme politikasına uygun olmayan davranışları,
• Birimin faaliyetleri,
• Gizlilik ve güvenlik ile ilgili uygunsuzluklar, • Belgelendirilmiş kişinin belgelendirme sözleşmesine uygun olmayan işlem ve davranışları
İle ilgili konuları kapsayabilir.
İtiraz ve Şikâyet Değerlendirme Komitesi, şikayetlerinson değerlendirme organı olup, komitenin değerlendirmesine göre Genel Müdür işlem yapar.