0312 440 64 57 pbx
Email: orkoopmyb@orkoop.org.tr

Sınav ve Belgelendirme Süreci

Sınav Hizmetleri»Sınav ve Belgelendirme Süreci

Belge Kapsamı ve Birim Bazında Belgelendirme Alternatifleri

ULUSAL YETERLİLİĞİN KODU

ULUSAL YETERLİLİĞİN ADI

İLGİLİ BİRİMLER

15UY0236-3

ORMAN ÜRETİM İŞÇİSİ

A1

B1

B2

15UY0237-3

ORMAN YETİŞTİRME VE BAKIM İŞÇİSİ

A1

B1

B2

B3

17UY0282-4

ALAN KILAVUZU

A1

A2

17UY0284-3

ODUN DIŞI ÜRÜN TOPLAMA- YÜKSEKTEN

A1

B1

B2

B3

17UY0283-2

ODUN DIŞI ÜRÜN TOPLAMA- YERDEN

A1

B1

B2

 

Birim bazında başarılı olan adaylar belge aldıkları tarihten itibaren 2 yıl içerisinde diğer birimlere başvurdukları takdirde Ulusal Yeterlilikte herhangi bir değişiklik yapılmamış ise belgelendikleri yeterlilik birimleri ile başvurdukları birimlerde ortak olan birimlerdeki başarıları geçerli sayılıp bu birimlerden muaf tutulur.

Adayların birim bazında belge alabilmeleri için alternatifler:

Alternatif 1 A1-B1 (Bu Birimlerin hepsinde başarılı olan aday orman ağaçlandırma, gençleştirme ve bakımı işçisi belgesi alır.)
Alternatif 2 A1-B2 (Bu Birimlerin hepsinde başarılı olan aday fidan yetiştirme işçisi belgesi alır)
Alternatif 3 A1-B3 (Bu Birimlerin hepsinde başarılı olan aday aşı ve çelikle üretim işçisi belgesi alır)
Alternatif 4 A1-B1-B2 (Bu Birimlerin hepsinde başarılı olan aday orman ağaçlandırma, gençleştirme ve bakımı işçisi ve fidan yetiştirme işçisi belgesi alır)
Alternatif 5 A1-B1-B3 (Bu Birimlerin hepsinde başarılı olan aday orman ağaçlandırma, gençleştirme ve aşı ve çelikle üretim işçisi belgesi alır)
Alternatif 6 A1-B2-B3 (Bu Birimlerin hepsinde başarılı olan aday fidan yetiştirme, aşı ve çelikle üretim işçisi belgesi alır)
Alternatif 7 A1-B1-B2-B3 (Bu Birimlerin hepsinde başarılı olan aday orman yetiştirme ve bakımişçisi belgesi alır)

Alternatif 1 A1-B1 (Bu Birimlerin hepsinde başarılı olan aday Ağaç kesme ve boylama operatörü belgesi alır)
Alternatif 2 A1-B2 (Bu Birimlerin hepsinde başarılı olan aday Sürütme ve yükleme işçisi belgesi alır)
Alternatif 3 A1-B1-B2 (Bu Birimlerin hepsinde başarılı olan aday Orman Üretim İşçisi belgesi alır)

Adayların Alan Kılavuzluğu yeterliliğinden belge alabilmeleri için zorunlu olan A1 ve A2 birimlerinin her ikisinden de başarılı olmaları gerekmektedir. Bu yeterliliğe ilişkin herhangi bir alternatif bulunmamaktadır.

Alternatif 1 A1-B1 (Bu Birimlerin hepsinde başarılı olan aday Ağaçtan Ürün Toplayıcısı belgesi alır.)
Alternatif 2 A1-B2 (Bu Birimlerin hepsinde başarılı olan aday Ağaç Gövdesinden Ürün Elde Etme belgesi alır.)
Alternatif 3 A1-B3 (Bu Birimlerin hepsinde başarılı olan aday Ağaççık ve Çalıdan Ürün Toplayıcısı belgesi alır.)
Alternatif 4 A1-B1-B2 (Bu Birimlerin hepsinde başarılı olan aday Ağaçtan Ürün Toplama ve Ağaç Gövdesinden Ürün Elde Etme belgesi alır.)
Alternatif 5 A1-B1-B3 (Bu Birimlerin hepsinde başarılı olan aday Ağaçtan Ürün Toplama ve Ağaççık ve Çalıdan Ürün Toplayıcısı belgesi alır.)
Alternatif 6 A1-B2-B3 (Bu Birimlerin hepsinde başarılı olan aday Ağaç Gövdesinden Ürün Elde Etme ve Ağaççık ve Çalıdan Ürün Toplayıcısı belgesi alır.)
Alternatif 7 A1-B1-B2-B3 (Bu Birimlerin hepsinden başarılı olan aday Odun Dışı Ürün Toplayıcısı(Yüksekten) belgesi alır)

Alternatif 1 A1-B1(Bu Birimlerin hepsinde başarılı olan aday Yerden Otsu ve Diğer Bitkileri Toplayıcı belgesi alır.)
Alternatif 2 A1-B2(Bu Birimlerin hepsinde başarılı olan aday Mantar Toplayıcı belgesi alır.)
Alternatif 3 A1-B1-B2(Bu Birimlerin hepsinde başarılı olan aday Odun Dışı Ürün Toplayıcı(Yerden) belgesi alır.)Birim Bazlı Soru Sayısı Ve Puanlaması

A1-İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu birimine yönelik TEORİK(SÖZLÜ) sınav uygulanacak olup sınavda adaylara eşit puan değerinde Ek B 1-2 yer alan “Bilgiler kontrol listesi”ne göre en az 15(on beş) yanıtları yapılandırılmış soru sorulacaktır. Sınavda yanlış cevaplandırılmış sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmayacaktır. Değerlendirme çizelgesine göre soruların en az % 60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılacaktır.
Bu birime yönelik beceri ve yetkinlik ifadeleri diğer birimlerin beceri ve yetkinlik kontrol listelerinde tanımlanmış olup, bu kapsamda söz konusu beceri ve yetkinlik ifadelerinin ölçme ve değerlendirmesi yapılacaktır.
B1- Ağaç Kesme birimine yönelikadaylar Ek B 1-2 yer alan “Bilgiler kontrol listesi”ne göre soru ve yanıtları yapılandırılmış her biri eşit puan değerinde en az 5(Beş) soru sorulmak suretiyle TEORİK(SÖZLÜ) sınava,Ek B 1-2 de yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler kontrol listesi”ne göre gerçekleştirilecek PERFORMANS sınavına tabii tutulacaktır.
Adaylar Teorik sınavdan değerlendirme çizelgesine göre soruların en az %60’ına doğru yanıt vermeleri halinde başarılı sayılacak olup Performans sınavında ise zorunlu kritik soruların tamamına doğru cevap vermeleri koşuluyla bu sınavın genelinden en az %70 yetkinlik göstermeleri halinde başarılı sayılacaklardır.
B2 – Emvali Sürütme, Yükleme ve Boşaltmabirimine yönelikadaylar Ek B 2-2 yer alan “Bilgiler kontrol listesi”ne göre soru ve yanıtları yapılandırılmış her biri eşit puan değerinde en az 5(Beş) soru sorulmak suretiyle TEORİK(SÖZLÜ) sınava, Ek B 2-2 de yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler kontrol listesi”ne göre gerçekleştirilecek PERFORMANS sınavına tabii tutulacaktır.
Adaylar Teorik sınavdan değerlendirme çizelgesine göre soruların en az %60’ına doğru yanıt vermeleri halinde başarılı sayılacak olup Performans sınavında ise zorunlu kritik soruların tamamına doğru cevap vermeleri koşuluyla bu sınavın genelinden en az %70 yetkinlik göstermeleri halinde başarılı sayılacaklardır.

A1-İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu birimine yönelik Ek A1-2 de yer alan “ Bilgiler Kontrol Listesine “ göre adaylara soru ve yanıtları yapılandırılmış en az 10(on) soru sorulmak suretiyle TEORİK(SÖZLÜ) sınav uygulanacaktır. Sınavda yanlış cevaplandırılmış sorulardan puan indirimi yapılmayacak olup adaylar değerlendirme çizelgesine göre soruların en az %60’ına doğru cevap vermeleri halinde başarılı sayılacaklardır.
Bu birime yönelik beceri ve yetkinlik ifadeleri diğer birimlerin beceri ve yetkinlik kontrol listelerinde tanımlanmış olup, bu kapsamda söz konusu beceri ve yetkinlik ifadelerinin ölçme ve değerlendirmesi yapılacaktır.
B1 – Orman Ağaçlandırma ve Bakım
B2-Fidan Yetiştirme
B3-Aşı ve Çelikle(Vejetatif) Üretim birimlerine yönelik TEORİK(SÖZLÜ) sınav tanımlanmamıştır. Yetkinliğe yönelik yapılacak performans sınavlarında ise; “ Beceriler ve Yetkinlikler Kontrol Listesi” ne göre gerçekleştirilecek olup aday zorunlu kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek şartıyla sınavın genelinden en az %70 başarı gösterilmesi gerekmektedir.

A1-İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Korumabirimine yönelik Ek A1-2 de yer alan “ Bilgiler Kontrol Listesine “göre adaylara soru ve yanıtları yapılandırılmış en az 10(on) soru sorulmak suretiyle TEORİK(SÖZLÜ) sınav uygulanacaktır. Sınavda yanlış cevaplandırılmış sorulardan puan indirimi yapılmayacak olup adaylar değerlendirme çizelgesine göre soruların en az %70’ine doğru cevap vermeleri halinde başarılı sayılacaklardır.
Bu birime yönelik beceri ve yetkinlik ifadeleri diğer birimlerin beceri ve yetkinlik kontrol listelerinde tanımlanmış olup, bu kapsamda söz konusu beceri ve yetkinlik ifadelerinin ölçme ve değerlendirmesi yapılacaktır.
A2-Alan Kılavuzluğu Uygulamalarıbiriminde yönelik birimine yönelik TEORİK(SÖZLÜ) sınav tanımlanmamıştır.
Yetkinliğe yönelik yapılacak performans sınavlarında ise; Ek-A2-2 de yer alan “ Beceriler ve Yetkinlikler Kontrol Listesi” ne göre gerçekleştirilecek olup aday zorunlu kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek şartıyla sınavın genelinden en az %70 başarı gösterilmesi gerekmektedir.

A1-İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu birimine yönelik Ek A1-2 de yer alan “ Bilgiler Kontrol Listesine “ göre adaylara soru ve yanıtları yapılandırılmış en az 10(on) soru sorulmak suretiyle TEORİK(SÖZLÜ) sınav uygulanacaktır. Sınavda yanlış cevaplandırılmış sorulardan puan indirimi yapılmayacak olup adaylar değerlendirme çizelgesine göre soruların en az %60’ine doğru cevap vermeleri halinde başarılı sayılacaklardır.
Bu birime yönelik beceri ve yetkinlik ifadeleri diğer birimlerin beceri ve yetkinlik kontrol listelerinde tanımlanmış olup, bu kapsamda söz konusu beceri ve yetkinlik ifadelerinin ölçme ve değerlendirmesi yapılacaktır.
B1- Ağaçtan Ürün Toplama
B2- Ağaç Gövdesinden Ürün Elde Etme
B3- Ağaççık ve Çalıdan Ürün Toplama birimlerine yönelik “ Bilgiler Kontrol Listesine “ göre adaylara soru ve yanıtları yapılandırılmış en az 5(beş) soru sorulmak suretiyle TEORİK(SÖZLÜ) sınav uygulanacaktır. Sınavda yanlış cevaplandırılmış sorulardan puan indirimi yapılmayacak olup adaylar değerlendirme çizelgesine göre soruların en az %60’ına doğru cevap vermeleri halinde başarılı sayılacaklardır.
Yetkinliğe yönelik yapılacak performans sınavlarında ise; “ Beceriler ve Yetkinlikler Kontrol Listesi” ne göre gerçekleştirilecek olup aday zorunlu kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek şartıyla sınavın genelinden en az %70 başarı gösterilmesi gerekmektedir.

A1-İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve İş Organizasyonubirimine yönelik Ek A1-2 de yer alan “ Bilgiler Kontrol Listesine “göre adaylara soru ve yanıtları yapılandırılmış en az 10(on) soru sorulmak suretiyle TEORİK(SÖZLÜ) sınav uygulanacaktır. Sınavda yanlış cevaplandırılmış sorulardan puan indirimi yapılmayacak olup adaylar değerlendirme çizelgesine göre soruların en az %60’ine doğru cevap vermeleri halinde başarılı sayılacaklardır.
Bu birime yönelik beceri ve yetkinlik ifadeleri diğer birimlerin beceri ve yetkinlik kontrol listelerinde tanımlanmış olup, bu kapsamda söz konusu beceri ve yetkinlik ifadelerinin ölçme ve değerlendirmesi yapılacaktır.
B1-Yerden Otsu ve Diğer Bitkileri Toplama
B2 -Mantar Toplama birimlerine yönelik “ Bilgiler Kontrol Listesine “ göre adaylara soru ve yanıtları yapılandırılmış en az 5(beş) soru sorulmak suretiyle TEORİK(SÖZLÜ) sınav uygulanacaktır. Sınavda yanlış cevaplandırılmış sorulardan puan indirimi yapılmayacak olup adaylar değerlendirme çizelgesine göre soruların en az %60’ına doğru cevap vermeleri halinde başarılı sayılacaklardır.
Yetkinliğe yönelik yapılacak performans sınavlarında ise; “ Beceriler ve Yetkinlikler Kontrol Listesi” ne göre gerçekleştirilecek olup aday zorunlu kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek şartıyla sınavın genelinden en az %70 başarı gösterilmesi gerekmektedir.

Sınavda etik olmayan davranışlarda bulunan (örn; kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) katılımcının sınavı iptal edilir, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) mevzuatındaki yükümlülüklere göre sınav tekrarlanır.
Belge almaya hak kazanan kişiler başvuru esnasında imzaladıkları “Belge Kullanım Sözleşmesi” ile belgenin kullanımı ve sorumlulukları ile ilgili şartları yerine getirecek şekilde davranmalıdır.
Düzenlenen belge ORKOOP MYB ile yeniden tartışılmasına yol açacak biçimde ve amacı dışında kullanılmayacak ve belgelendirme ile ilgili olarak ORKOOP MYB’nin yanıltıcı veya yetkisiz olarak niteleyebileceği bir beyanda bulunulmayacaktır.

ORKOOP MYB belgelerin uygun olmayan şekilde kullanıldığının ispatı durumunda yasal yollara başvurma hakkına sahiptir.
Belgelendirilmiş kişi web sitemiz (www.orkoopmyb.org.tr) ana sayfasında veya www.myk.gov.tr adresinde yer alan “Belge Sorgulama” sekmesini kullanarak, yalnızca kendine ait olan bilgilere her zaman erişebilir. Bilgiler 3. kişilerin erişimine karşı koruma altındadır.
Belgelendirilmiş kişinin kişisel bilgilerinde olabilecek değişiklikleri ORKOOP MYB’ye bildirme zorunluluğu bulunmaktadır.
Ulusal Yeterliliklere göre "Mesleki Yeterlilik Belgesi" ne sahip kişilerin yabancı dilde belge almak istemeleri durumunda belgelendirilmiş kişi tarafından Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)'na başvurmaları gerekmektedir. Bu işlem için Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından belirlenen ve www.myk.gov.tr adresinde yer alan "belge masraf karşılığı" talep edilir.
Belge almaya hak kazanan adayın belgesi, adayın seçimine bağlı olarak elden/kargo ile teslim edilir.
Belgenin gözetimi ve yeniden belgelendirme süreci ilgili Ulusal Yeterlilikte tanımlandığı üzere gerçekleştirilir.
Gözetim ve yeniden belgelendirme zamanı gelen belgelendirilmiş kişilere ORKOOP MYB tarafından sms ile bilgilendirme yapılır.
Bir sınav sürecinde veya sonrasında, sınavın genel geçerliliğini etkileyecek bir durumun tespit edilmesi halinde o sınav iptal edilebilir.
Sınavın iptal edilmesinin nedeni, OR-KOOP MYB personelinden kaynaklanan bir uygunsuzluktan ise, sınava tekrar girecek adaylardan yeniden sınav ücreti talep edilmez.