0312 440 64 57 pbx
Email: orkoopmyb@orkoop.org.tr

SENDİKA DERNEK VAKIF vb. SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDAN ALINAN TEK NOKTA BAŞVURULARI HAKKINDA DÜZENLEMELER

SENDİKA DERNEK VAKIF vb. SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDAN ALINAN TEK NOKTA BAŞVURULARI HAKKINDA DÜZENLEMELER.

Sayın İlgili;
Kurumumuz sınav ve belgelendirme süreçlerine yönelik çalışmaları 15.10.2015 tarihli ve 29503 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği hükümlerine göre yürütmektedir.
Bilindiği üzere 17.01.2018 tarihli ve 2018/01 sayılı Başkanlık genelgesi ile tek nokta başvurularına ilişkin esaslar düzenlenmiş, devamında yayınlanan ve genelgenin ekleri olan örneklem akış şeması ve sıkça sorulan sorular ile de sınav ve belgelendirme süreçlerindeki tek nokta başvurularının esasları düzenlenmiştir. Genelge kapsamında sendika, dernek, vakıf gibi sektörü temsil eden sivil toplum kuruluşlarının üyeleri adına 3. Kişi veya kuruluş olarak tek nokta başvurusu yapmalarının önü açılmıştır.
Söz konusu uygulama ile hali hazırda sivil toplum kuruluşlarına üye olan adayların sınav ve belgelendirme ücretlerinin karşılanması, böylelikle adaylara ek bir mali külfet getirilmemesi amaçlanmıştır. Ancak sahadan gelen bildirimler ve denetimler neticesinde adayların sendika, dernek ve vakıf gibi sivil toplum kuruluşlarına hali hazırda üye olmayan adayların üyelik kayıtlarının sınav öncesi yapıldığı, sınav sonrası ise üyelik kayıtlarının iptal edildiği tespit edilmiştir.
Bu nedenle 25.10.2018 tarihinden sonra yapılan sınavlar için sivil toplum kuruluşları üyelikleri kapsamında yapılacak tek nokta başvurularında adayların ilgili sendika dernek vakıf vb. kuruluşlara sınav tarihinden en az 3 ay öncesinden üye olması ve söz konusu dernek vakıf vb. kuruluşların sınav tarihinden en az 1 yıl önce kurulmuş olması şartları aranacaktır. 25.10.2018 tarihinden itibatren yapılacak denetimlerde ve aylık teşvik incelemelerinde söz konusu şartlar ayrıntılı olarak incelenecektir. İncelemelerin Başkanlığımızca yapılabilmesi için sendika-dernek-vakıf türündeki başvurularda yüklenen evraklardan olan taahhütnamedeki kuruluş tarihi kısmı gün/ay/yıl şeklinde doldurulması gerekmektedir.

Getirilen şartlara ilişkin örnek:
İlk sınav tarihi 26.10.2018 olan bir aday adına sivil toplum kuruluşları üzerinden tek nokta başvurusu yapılabilmesi için adayın en az 26.07.2018 tarihinde ilgili kuruluşa üye olması ve üyeliklerinin devam etmesi gerekmektedir. Aynı zamanda adayın üye olduğu dernek vakıf vb. kuruluşların en az 26.10.2017 tarihinden önce kurulmuş olması gerekmektedir.

T.C. Mesleki Yeterlilik Kurumu
Sınav ve Belgelendirme Dairesi BaşkanlığıTaahhütname için tıklayınız.