0312 440 64 57 pbx
Email: orkoopmyb@orkoop.org.tr

TEK NOKTA BAŞVURULARINDA,BAŞVURUYU YAPACAK OLAN KURUMLARIN ÜYELERİ İÇİN TEŞVİKTEN YARARLANMALARI İÇİN İLİŞKİN ÖRNEKLEM SEÇİMİ.

TEK NOKTA BAŞVURULARINDA,BAŞVURUYU YAPACAK OLAN KURUMLARIN ÜYELERİ İÇİN TEŞVİKTEN YARARLANMALARI İÇİN İLİŞKİN ÖRNEKLEM SEÇİMİ.

Adayların SGK Kayıtları: Ücret iade taleplerine eklenen adayların, YBK’ya başvuruyu yapan 3. Kişi veya kuruluşun SGK’lı çalışanı olduğunun ispatlanmasına yönelik istenecek kanıtlayıcı dökümanlardır.SGK kayıtlarının belirtilen işverene ait olup olmadığının anlaşılması için başvuru formuna iş yeri SGK kodu eklenmesi ayrıca işveren SGK kaydının istenmesi gerekmektedir.(başvuru formuna doğru SGK kodunun yazıldığından emin olmak için)

Alt İşverenlik Sözleşmesi: işverenlerin alt yükleniciler yolu ile hizmet alımı yaptığı durumlarda alt yüklenici firma ile asıl işveren arasında imzalanan sözleşmedir. Bu sözleşmenin portala yüklenmesi yoluyla adayların asıl işverenin çalışanı olmasa dahi alt işveren çalışanı olarak tek nokta başvurularından faydalandırılması amaçlanmaktadır.
İlgili sözleşme eğer söz konusu ise her tek nokta başvurusuna yüklenmesi gerekmektedir.Tüm Detaylar için tıklayınız.