0312 440 64 57 pbx
Email: orkoopmyb@orkoop.org.tr

24-29 ŞUBAT 01-04 MART 2020 ARAÇ DADAY İHSANGAZİ BÖLGESİ SINAV ADAY LİSTELERİ

24-29 Şubat 01-04 Mart 2020 Araç Daday İhsangazi Bölgesi Sınavı BİRİNCİ İSTASYON

24.02.2020

 • 1- Veli Gül
 • 2- Şevket Güloğlu
 • 3- Sebahattin Haçat
 • 4- Mustafa Salıcı
 • 5- Musa Sarıoğlu
 • 6- Orhan Sarıoğlu
 • 7- Yüksel Gül
 • 8- Murat Şengül
 • 9- Kamil Gül
 • 10- İzzet Katırcı
 • 11- İhsan Tingir
 • 12- Hüsnü Saraçoğlu
 • 13- Hasan Sarıoğlu
 • 14- Hasan Saraçoğlu
 • 15- Ergül Saraçoğlu
 • 16- Ekrem Haçat

25.02.2020

 • 1- Alpaslan Tüzün
 • 2- Özkan Tüzün
 • 3- Yavuz Şenver
 • 4- Özgür Büyükkütük
 • 5- Fikret Uzun
 • 6- Turan Tüzün
 • 7- Ercan Karaca
 • 8- Salim Safran
 • 9- Lütfi Hepcan
 • 10- Satiye Hepcan
 • 11- Halil Ayvacı
 • 12- Şakir Yavaşcı
 • 13- Hasan Hepcan
 • 14- Hüseyin Hepcan
 • 15- Kamil Yurt
 • 16- Recep Yavaşcı

26.02.2020

 • 1- Öner Büyükçalık
 • 2- Aziz Büyükçalık
 • 3- Nurittin Karadağ
 • 4- Mutlu Kurudere
 • 5- Musa Havakara
 • 6- Saim Karadağ
 • 7- Hidayet Ersoy
 • 8- Sadi Ünlü
 • 9- Aziz Yadigar
 • 10- Mustafa Kapucu
 • 11- İsmail Kapucu
 • 12- Adem Yavuz Kısmet
 • 13- Oktay Kısmet
 • 14- İlhami Ökten
 • 15- Tanju Çepni
 • 16- Kadir Yapıcı

27.02.2020

 • 1- Halit Yazlı
 • 2- Şevki Pür
 • 3- Yüksel Çorbacı
 • 4- Ahmet Tıkır
 • 5- Hasan Yakın
 • 6- Ruşen Tıkır
 • 7- Hüseyin Pür
 • 8- Selamet Karabacak
 • 9- İsmail Özlük
 • 10- İsmail Topuz
 • 11- Süleyman Pür
 • 12- Mustafa Topuz
 • 13- Yaşar Kökden
 • 14- Ahmet Ekiz
 • 15- Mustafa Kökden
 • 16- Erdoğan Yazlı

28.02.2020

 • 1- Şaban Alptekin
 • 2- Kemal Alptekin
 • 3- Yılmaz Kalmaoğlu
 • 4- Mehmet Çıkrıkcı
 • 5- Ramazan Alptekin
 • 6- Arif Alptekin
 • 7- Halil Kalmaoğlu
 • 8- Orhan Alptekin
 • 9- Hakan Alptekin
 • 10- Mevlüt Alptekin
 • 11- Recep Kalmaoğlu
 • 12- Recep Alptekin
 • 13- Mehmet Özdemir
 • 14- Ramazan Alptekin
 • 15- Arif Çıkrıkcı
 • 16- Muzaffer Alptekin

29.02.2020

 • 1- Hasan Elmacı
 • 2- Şaban Hepcan
 • 3- Bahtiyar Ağır
 • 4- İsmail Boruçalan
 • 5- Fahri Elmacı
 • 6- Emrullah Boruçalan
 • 7- Hüseyin Boruçalan
 • 8- Satılmış Salman
 • 9- İbrahim Karabacak
 • 10- Şerafettin Tozcu
 • 11- Aziz Çatıkkaya
 • 12- Özgür Yılmaz
 • 13- Aziz Sanık
 • 14- Fevzi Köle
 • 15- Ethem Köle
 • 16- Adem Kesercioğlu

24-29 Şubat 01-04 Mart 2020 Araç Daday İhsangazi Bölgesi Sınavı BİRİNCİ İSTASYON

01.03.2020

 • 1- Hakan Sarıcı
 • 2- Adnan Sarıcı
 • 3- Aydın Sarıcı
 • 4- Aykut Zengin
 • 5- Satılmış Tunçdemir
 • 6- Bilal İlteroğlu
 • 7- Nurcan İlteroğlu
 • 8- Orhan Argutçu
 • 9- Okan Sarıcı
 • 10- Mustafa Küren
 • 11- Akın Sarıcı
 • 12- Metin Sarıcı
 • 13- Refik Aytaç
 • 14- Ali Osman Argutçu
 • 15- Burhan Argutçu
 • 16- Mustafa Nalbat

02.03.2020

 • 1- Mustafa Hatipoğlu
 • 2- Kemal Dumanoğlu
 • 3- Asım Uyar
 • 4- Halim Salman
 • 5- Satılmış Özcan
 • 6- Mahmut Kara
 • 7- Zeki Doğan
 • 8- Satılmış Öncel
 • 9- Sabri Öncel
 • 10- Tekin Horuz
 • 11- Mehmet Kavuk
 • 12- Aziz Sünnetci
 • 13- Gürsel Kütükcü
 • 14- Sabri Başöz
 • 15- Mustafa Kütükcü
 • 16- Erhan Kütükcü

03.03.2020

 • 1- Halim Gedik
 • 2- Harun Gedik
 • 3- Çetin Kepenek
 • 4- Dursun Zilif
 • 5- Hasan Subaşı
 • 6- Murat Bozlak
 • 7- Volkan Bozlak
 • 8- Gülhan Bulak
 • 9- Satı Zilif
 • 10- Mustafa Gedik
 • 11- Numan Atağ
 • 12- Muzaffer Bulak
 • 13- Hünkar Gedik
 • 14- Mert Tülübaş
 • 15- Namuk Kepenek
 • 16- Ramazan Zilif

04.03.2020

 • 1- Sait Hoşlan
 • 2- Servet Öksüz
 • 3- Süleyman Coş
 • 4- Yüksel Kıraloğlu
 • 5- Ahmet Uyanık
 • 6- Mahir Uyanık
 • 7- Fatih Ertaş
 • 8- Şahin Yılmaz
 • 9- Mehmet Küçükçavuş
 • 10- Numan Ayıcı
 • 11- Mesut Yoldaş
 • 12- Hakkı Yazgan
 • 13- Mahir Balta
 • 14- İrfan Sağlamlık
 • 15- Yaşar Darılgeç
 • 16- Özer Kavilcioğlu

24-29 Şubat 01-04 Mart 2020 Araç Daday İhsangazi Bölgesi Sınavı İKİNCİ İSTASYON

24.02.2020

 • 1- Davut Saraçoğlu
 • 2- Bahattin Güloğlu
 • 3- Asım Katırcı
 • 4- Ahmet Katırcı
 • 5- Bayram Kutucu
 • 6- Mehmet Çalışkan
 • 7- Fazlı Haçat
 • 8- Necati Öztürk
 • 9- Cevdet Carlıoğlu
 • 10- Yalçın Büyük
 • 11- Hakkı Yılmaz
 • 12- Metin Topcu
 • 13- Ali Yiğit
 • 14- Mehmet Topcu
 • 15- Yaşar Ortakcı
 • 16- Abdulkadir Tüzün

25.02.2020

 • 1- Satılmış Güler
 • 2- Hatice Güler
 • 3- Cemal Hepcan
 • 4- Satılmış Yavaşcı
 • 5- HüsnüHepcan
 • 6- Bayram Hepcan
 • 7- Cevdet Sinekoğlu
 • 8- Ali Safran
 • 9- Sami Yavaşcı
 • 10- Şenel Yavaşcı
 • 11- Mücahit Yavaşcı
 • 12- Muzaffer Çolak
 • 13- Ünal Ayvacı
 • 14- Osman Hepcan
 • 15- Cengiz Ertürk
 • 16- Halil Bingül

26.02.2020

 • 1- Yaşar Karcıoğlu
 • 2- Ahmet Karcıoğlu
 • 3- Şükrü Çürükoğlu
 • 4- Faik Üstel
 • 5- Süreyya Kütükoğlu
 • 6- Hayrullah Kütükoğlu
 • 7- Salim Üstel
 • 8- Barış Kütükoğlu
 • 9- Halil Demircan
 • 10- Kadir Karcıoğlu
 • 11- Faik Karcıoğlu
 • 12- Bayram Üstel
 • 13- Yakup Üstel
 • 14- Güngör Dönmez
 • 15- Cihat Sevgilioğlu
 • 16- Hilmi Böyükbayram

27.02.2020

 • 1- Yaşar Yakın
 • 2- Ahmet Yakın
 • 3- Mustafa Topal
 • 4- Şenel Topal
 • 5- Ali Özbek
 • 6- Ali Sarıkülçe
 • 7- Mustafa Külte
 • 8- Adnan Külte
 • 9- Mehmet Sarıkülçe
 • 10- Ahmet Külte
 • 11- Hasan Külte
 • 12- Mustafa Külte
 • 13- Kamil Düzgün
 • 14- Necdet Düzgün
 • 15- Muharrem Külte
 • 16- Fatih Külte

28.02.2020

 • 1- İsmail Hatipoğlu
 • 2- Ali Osman Asar
 • 3- Numan Söyünmez
 • 4- Rasim İşsever
 • 5- Murat Çufaoğlu
 • 6- Kemal Altın
 • 7- Selamettin Söyünmez
 • 8- Sebahattin Söyünmez
 • 9- Aziz Çufaoğlu
 • 10- Tolga Tozcu
 • 11- Aziz Cabacı
 • 12- Ümit Şeref Çalış
 • 13- Numan Çalış
 • 14- Ahmet Almacı
 • 15- Nejdet Karabacak
 • 16- İbrahim Söyleyici

29.02.2020

 • 1- Atagan Kavilci
 • 2- Hasan Yeniyayla
 • 3- Işık Saraç
 • 4- Muharrem Yurt
 • 5- Aziz Sayın
 • 6- Aytekin Salman
 • 7- Ednan Kavilcioğlu
 • 8- Recep Küçükkara
 • 9- Mehmet Bostancı
 • 10- Cemal Dikmen
 • 11- Ali Çolak
 • 12- Aziz Çolak
 • 13- Mehmet Çatıkkaya
 • 14- Mustafa Zengin
 • 15- Cemal Zengin
 • 16- Osman Nalbat

24-29 Şubat 01-04 Mart 2020 Araç Daday İhsangazi Bölgesi Sınavı İKİNCİ İSTASYON

01.03.2020

 • 1- Ahmet Özcan
 • 2- Gündüz Büyüksarı
 • 3- Enver Saraç
 • 4- Ahmet Saraç
 • 5- Soner Özbay
 • 6- Erhal Özbay
 • 7- Asım Sarıcıoğlu
 • 8- Cihan Sayın
 • 9- Yüksel Sevgilice
 • 10- Özgür Sevgilice
 • 11- Hakkı Özelci
 • 12- Hüseyin Nazlıca
 • 13- Serhat Hoşaf
 • 14- Recep Soydan
 • 15- Yavuz Yetgin
 • 16- Sedat Pelenkoğlu

02.03.2020

 • 1- Sadık Oral
 • 2- Aziz Kavukcu
 • 3- Bekir Soydan
 • 4- Recep Yaylacı
 • 5- Tolga Karadağ
 • 6- Eşref Kurudere
 • 7- Satılmış Karadağ
 • 8- Cengiz Keskin
 • 9- Şaban Tekiner
 • 10- Feyzullah Erik
 • 11- İrfan Köleoğlu
 • 12- Zekayi Uludağ
 • 13- İmdat Uludağ
 • 14- Şevki Sevimli
 • 15- Nihat Hatipoğlu
 • 16- Erol Çıkrıkcı

03.03.2020

 • 1- Halil Zilif
 • 2- Ersin Zilif
 • 3- Faruk Atağ
 • 4- Mustafa Çiftci
 • 5- Şenol Oral
 • 6- İhsan Aydost
 • 7- Akif Eymür
 • 8- Hakkı Tekiner
 • 9- Mustafa Tekiner
 • 10- Abdullah Tekiner
 • 11- Emin Aydost
 • 12- Fikri Küçükekenci
 • 13- Salim Kümbül
 • 14- İzzet Hızlı
 • 15- Koray Çepni
 • 16- Raşit Dikmen

04.03.2020

 • 1- Ekrem Yavaşcı
 • 2- Halime Çolak
 • 3- Hatice Hepcan
 • 4- İsmail Çolak
 • 5- Abdullah Ayvacı
 • 6- Nuray Yavaşcı
 • 7- Emine Çolak
 • 8- Selim Halıcı
 • 9- Rasim Halıcı
 • 10- Mert Davuş
 • 11- Ali Karayel
 • 12- Fikri Bükcü
 • 13- Perihan Dağdelenoğlu
 • 14- Salim Ünal
 • 15- Hüseyin Tekin
 • 16- Ekrem Yazan