0312 440 64 57 pbx
Email: orkoopmyb@orkoop.org.tr

Önemli Duyuru

ÖNEMLİ DUYURU

Koronavirüsü salgınına karşı korunmak amacıyla Bakanlık talimatı ve Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda MYK tarafından 16/03/2020 Tarih – 18:02 saatli mail yazısı ile “Koronavirüs (COVİD-19)a karşı tedbir amaçlı olarak yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından 17-31 Mart 2020 tarihleri arasında yapılması planlanan tüm teorik ve uygulama sınavları durdurulmuş olup, bu tarihler arasında yeni sınav açılmasına da MYK Web Portal üzerinden izin verilmeyecektir.” denilmektedir.
Bu kapsamda yapılmakta olan Kastamonu Azdavay, Sinop, Bursa, Zonguldak Alaplı’da sınavlar 17 Marttan itibaren durdurulmuş, Mart sonuna kadar planlanmakta olanlar da ertelenmiştir.
Sınavların yapılmasına izin verildiğinde başta durdurulan sınavların yapılmayanları olmak üzere yeniden planlama yapılarak Birlikler, adaylara ve görevlilere gerekli bildirimler yapılacaktır.
Yeni sınav başvurusu yapmak isteyenlerin başvuruları alınmaya devam edilmektedir.
(ORKOOP-MYB)