0312 440 64 57 pbx
Email: orkoopmyb@orkoop.org.tr

İlanen Duyuru

İLANEN DUYURU

Yenice Orman İşletme Şefliği’nde yapılan 390351 ID’li sınav MYK tarafından yaptırılan teknik inceleme sonucunda;
29675534214 TC. Nolu Yasin ÖZGÜN’ün Orman Üretim İşçisi Ağaç Kesme performans sınavı iptal edildiğinden Mesleki Yeterlilik Belgesi İPTAL edilmiştir.
İlgili adayın bu sınavı tekrar edilecek olup, ayrıca bildirilecektir.
İlanen duyurulur.
(ORKOOP-MYB)