0312 440 64 57 pbx
Email: orkoopmyb@orkoop.org.tr

Önemli Duyuru

ÖNEMLİ DUYURU

COVİD-19 pandemisi nedeniyle ülke genelinde alınan tedbirler doğrultusunda MYK’nın 16.03.2020 tarihli e-mail yazısına istinaden kurumumuzca yapılmakta olan Mesleki Yeterlilik Belgelendirme sınavları ilgi 16 Mart 2020 tarihinde durdurulmuştu.
Mesleki Yeterlilik Kurumu 13.05.2020 Tarih ve 1548 sayılı yazısı ile; Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarının faaliyetlerinde, MYK tarafından yayınlanan “Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarınca Gerçekleştirilecek Faaliyetlerde Yeni Tip Koronvirüs ile Mücadelede Alınacak Tedbirler” rehberinde belirtilen tüm önlem ve tedbirlerle ilgili gerekli hazırlıkların yapılması istenilerek, sınavların haziran ayında başlatılabileceği Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki normalleşme eylem planına bildirilmiş olup, nihai karar alınması durumunda ayrıca paylaşılacağı belirtilmiştir.
İlgili rehbere uygun olarak, kurumumuzca gerekli çalışmalar yapılarak sınavların COVİD-19 tedbirleri kapsamında yapılması için gerekli sınav prosedürleri oluşturulmuş, afişler hazırlanmış, sınav yapıcı / görevli ve adayların kullanacağı malzeme, alet, ekipmanlar (Ateş ölçer, maske, bone, eldiven, siperlik, çorap, dezenfektan, sosyal mesafe işaretleri vb.) hazır hale getirilmiştir.
Sınavda adaylar isterse kendi KKD ve aletlerini kullanabilecek olup, ortak kullanım gereken alet ve ekipmanlar kullanım sonrası dezenfekte edilecektir. Adayların sınavlarda COVİD-19 tedbirleri gereği uyması gereken SINAV KURALLARI web sitemizde yayınlanmıştır. Sınavların başlatılması ve yetkili makamlarca önerilen ilave tedbirler olduğunda OR-KOOP MYB web sitesinde zaman geçirilmeksizin duyurulacaktır.
Adayların sınav başvurularında “Herhangi bir kronik rahatsızlığımın olmadığını ve sınavdan sonraki 14 günlük sürede kendisine yeni tip koranavirüs teşhisi konulması halinde” OR-KOOP MYB’ye anında bilgi vereceği ve alınan önlemlere uyacağı konusunda yazılı beyan alınacaktır.
İlanen duyurulur.
(ORKOOP-MYB)